Forside Områder Bøtesatser Kundeservice  

Gjennomsnittsmåling
Områder med gjennomsnittsmåling i Norge
(ATK = Automatisk trafikkontroll)
 

 Fylke Vei Veistrekning/sted Lengde Fartsgr. Retning Bokser
Akershus E134 Oslofjordtunnelen 7,3 km 70 Begge 4
Akershus Fv.170 FetsundMork 7,7 km 70 Begge 4
Buskerud E16 HallingbyRingmoen 10,4 km 80 Begge 4
Buskerud Rv.7 Bromma–Nesbyen 7,7 km 80 Begge 4
Hedmark Rv.3 Barkald–Alvdal 9,5 km 80 Begge 4
Hedmark Rv.25 Elverum–Trysil 10,5 km 80 Begge 4
Møre og Romsdal Fv.653 Eiksundtunnelen 7,8 km 80 Begge 5
Møre og Romsdal Rv.658 Ellingsøytunnelen 1,6 km 80 Begge 4
Møre og Romsdal Rv.658 Valderøytunnelen 2,8 km 80 Begge 4
Nordland Fv.82 SkagenHauknes 2,7 km 80 Begge 4
Oppland E6 FåvangRingebu 3,4 km 80 Begge 4
Oppland E6 Hjelle–Arnkleiv (Dovrefjell) 2,7 km 80 Sør 2
Oppland E6 Hundorptunnelen 4,3 km 90 Begge 4
Oppland E6 Teigkamptunnelen 3,7 km 90 Begge 4
Oppland E6 Otta–Dombås 5,0 km 80 Begge 4
Oppland Rv.4 EinaBruflat 4,5 km 70 Begge 4
Oppland Rv.4 GruaHarestua 3,9 km 80 Begge 4
Oppland Rv.15 OttaLalm 11,8 km 80 Begge 4
Rogaland E39 Byfjordtunnelen 2,6 km 80 Nord 2
Sogn og Fjordane E16 Lærdalstunnelen 19,5 km 80 Begge 4
Trøndelag E6 Skatval–Åsen 10,0 km 70 Begge 4
Trøndelag E6 Helltunnelen 4,2 km 80

Nord

2
Trøndelag E6 Stavsjøfjelltunnelen 1,9 km 80 Begge 4
Trøndelag E6 Væretunnelen 1,8 km 80 Begge 4
Telemark E18 AuråenDørdal 8,2 km 80 Øst 2
Telemark E134 Mælefjelltunnelen 7,8 km 80 Begge 4
Troms E6 Andslimoen–Krogseng 2,7 km 80 Begge 4
Troms E8 Tromsøysundtunnelen 2,0 km 80 Begge 4
Troms Rv.83 NordvikmyraMølnåsen 3,4 km 80 Begge 4
Vest-Agder Rv.457 Flekkerøytunnelen 2,0 km 70 Begge 4
Østfold Fv.108 Hvalertunnelen 4,0 km  80 Begge 5
             

 Strekninger som kommer

Hordaland E39 Bømlafjordtunnelen (Mai 2021)    
Hedmark Rv.3 Kvikneskogen, nord for Tynset    
     

Totalt 31 veistrekninger der gjennomsnittsfarten din blir målt pr. april 2021

Prikkbelastning og bøtesatser for andre overtredelser enn fart [Se her]

> Unngå dyre fartsbøter!
Meld deg på nå. Send:
RAD <område> til 2010

F.eks. RAD Oppland

>> Varslingsområder
 
> Tips dine venner
Tips dine venner på facebook om Radarvarsling.no.
Copyright © 2003-2021 Radarvarsling.no