Forside Områder Bøtesatser Kundeservice  

Gjennomsnittsmåling
(ATK = Automatisk trafikkontroll)
 

 Fylke Vei Veistrekning/sted Lengde Fartsgr. Retning Bokser
Akershus Rv23 Oslofjordtunnelen 7,3 km 70 Begge 4
Akershus Rv170 FetsundMork 7,7 km 70 Begge 4
Buskerud E16 HallingbyRingmoen 10,4 km 80 Begge 4
Buskerud Rv7 Bromma–Nesbyen 7,7 km 80 Begge 4
Hedmark Rv3 Barkald–Alvdal 9,5 km 80 Begge 4
Hedmark Rv25 Elverum–Trysil 10,5 km 80 Begge 4
Møre og Romsdal Rv653 Eiksundtunnelen 7,8 km 80 Begge 5
Nordland Rv82 SkagenHauknes 2,7 km 80 Begge 4
Nord-Trøndelag E6 Skatval–Åsen 10,0 km 70 Begge 4
Oppland E6 FåvangRingebu 3,4 km 80 Begge 4
Oppland E6 Hjelle–Arnkleiv (Dovrefjell) 2,7 km 80 Sør 2
Oppland E6 Hundorptunnelen 4,3 km 80 Begge 4
Oppland E6 Teigkamptunnelen 3,7 km 80 Begge 4
Oppland E6 Otta–Dombås 5,0 km 80 Begge 4
Oppland Rv4 EinaBruflat 4,5 km 70 Begge 4
Oppland Rv4 GruaHarestua 3,9 km 80 Begge 4
Oppland Rv15 OttaLalm 11,8 km 80 Begge 4
Rogaland E39 Byfjordtunnelen 2,6 km 80 Nord 2
Sogn og Fjordane E16 Lærdalstunnelen 19,5 km 80 Begge 4
Sør/Nord-Trøndelag E6 Helltunnelen 4,2 km 80

Nord

2
Sør-Trøndelag E6 Stavsjøfjelltunnelen 1730 m 80 Begge 4
Sør-Trøndelag E6 Væretunnelen 1620 m 80 Begge 4
Telemark E18 AuråenDørdal 8,2 km 80 Øst 2
Troms E6 Andslimoen–Krogseng 2,7 km 80 Begge 4
Troms E8 Tromsøysundtunnelen 2,0 km 80 Begge 4
Troms Rv83 NordvikmyraMølnåsen 3,4 km 80 Begge 4
Vest-Agder Rv457 Flekkerøytunnelen 2,0 km 70 Begge 4
Østfold Rv108 Hvalertunnelen 4,0 km  80 Begge 5
             

 Flere strekninger som er planlagt

Hordaland E39 Bømlafjordtunnelen    
Møre og Romsdal Rv658 Ellingsøytunnelen (2018)    
Møre og Romsdal Rv658 Valderøytunnelen (2018)    
Hedmark Rv3 Kvikne, Tynset + Øksna, nord for Elverum    
Hedmark Rv2 Sør for Kongsvinger, retning Åbogen/Sverige    
     

Totalt 28 veistrekninger der gjennomsnittsfarten din blir målt pr. mai 2017

Prikkbelastning og bøtesatser for andre overtredelser enn fart [Se her]

> Unngå dyre fartsbøter!
Meld deg på nå. Send:
RAD <område> til 2333

F.eks. RAD Follo

>> Varslingsområder
> Tips dine venner
Tips dine venner på facebook om Radarvarsling.no.
Copyright © 2003-2018 Radarvarsling.no