Forside Områder Bøtesatser Kundeservice  

Gjennomsnittsmåling
Gjennomsnittsmåling (ATK = Automatisk trafikkontroll)
 

 Fylke Vei Veistrekning/sted Lengde Fartsgr. Retning Bokser
Akershus Rv23 Oslofjordtunnelen 7,3 km 70 Begge 4
Akershus Rv170 FetsundMork 7,7 km 70 Begge 4
Buskerud E16 HallingbyRingmoen 10,4 km 80 Begge 4
Buskerud Rv7 Bromma–Nesbyen 7,7 km 80 Begge 4
Hedmark Rv3 Barkald–Alvdal 9,5 km 80 Begge 4
Hedmark Rv25 Elverum–Trysil 10,5 km 80 Begge 4
Møre og Romsdal Rv653 Eiksundtunnelen 7,8 km 80 Begge 5
Nordland Rv82 SkagenHauknes 2,7 km 80 Begge 4
Oppland E6 FåvangRingebu 3,4 km 80 Begge 4
Oppland E6 Hjelle–Arnkleiv (Dovrefjell) 2,7 km 80 Sør 2
Oppland E6 Hundorptunnelen 4,3 km 80 Begge 4
Oppland E6 Teigkamptunnelen 3,7 km 80 Begge 4
Oppland E6 Otta–Dombås 5,0 km 80 Begge 4
Oppland Rv4 EinaBruflat 4,5 km 70 Begge 4
Oppland Rv4 GruaHarestua 3,9 km 80 Begge 4
Oppland Rv15 OttaLalm 11,8 km 80 Begge 4
Rogaland E39 Byfjordtunnelen 2,6 km 80 Nord 2
Sogn og Fjordane E16 Lærdalstunnelen 19,5 km 80 Begge 4
Trøndelag E6 Skatval–Åsen 10,0 km 70 Begge 4
Trøndelag E6 Helltunnelen 4,2 km 80

Nord

2
Trøndelag E6 Stavsjøfjelltunnelen 1730 m 80 Begge 4
Trøndelag E6 Væretunnelen 1620 m 80 Begge 4
Telemark E18 AuråenDørdal 8,2 km 80 Øst 2
Troms E6 Andslimoen–Krogseng 2,7 km 80 Begge 4
Troms E8 Tromsøysundtunnelen 2,0 km 80 Begge 4
Troms Rv83 NordvikmyraMølnåsen 3,4 km 80 Begge 4
Vest-Agder Rv457 Flekkerøytunnelen 2,0 km 70 Begge 4
Østfold Rv108 Hvalertunnelen 4,0 km  80 Begge 5
             

 Gjennomsnittsmåling som er planlagt i løpet av 2019

Hordaland E39 Bømlafjordtunnelen    
Møre og Romsdal Rv658 Ellingsøytunnelen (Ålesund)    
Møre og Romsdal Rv658 Valderøytunnelen (Ålesund)    
Hedmark Rv3 Kvikneskogen, nord for Tynset    
     

Totalt 28 veistrekninger der gjennomsnittsfarten din blir målt pr. januar 2019

Prikkbelastning og bøtesatser for andre overtredelser enn fart [Se her]

> Unngå dyre fartsbøter!
Meld deg på nå. Send:
RAD <område> til 2333

F.eks. RAD Follo

>> Varslingsområder
 
> Tips dine venner
Tips dine venner på facebook om Radarvarsling.no.
Copyright © 2003-2019 Radarvarsling.no